MARC is gefocussed op middelgrote ondernemingen, met een omzet tot ongeveer
€ 25.0 mln, die in de kern goed zijn -met veel potentieel en financierbare activa - maar die om uiteenlopende redenen (kwaliteit management, familiekwesties, te zwaar gefinancierd) onderpresteren en op korte termijn een beslissende kapitaalinjectie nodig hebben.

Marc fund verwerft deze bedrijven of neemt een sturend belang om ze weer tot bloei te brengen.

MARC is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatie maatschappijen en is deelnemend financier Groeifaciliteit.